مستند خاندان سلطنتی ویننزور – The House Of Windsor: A Royal Dynasty
آوریل, 2021 بدون نظر تاریخی, زندگی نامه
 این مستند سه قسمتی ما را با خاندان سلطنتی وینزور که در ابتدا به نام ساکس کوبرگ شناخته می شدند ما را بیشتر آشنا میکند.از اتفاقات تلخ و شیرین این خانواده گرفته تا به دنیا آمدن افراد جدید خانواده ،تاج گذاری شاهزاده های جوان و و دوارن موفقیت تحصیلی ...
ادامه مطلب