[کلید ۲] ۱۰۰ کلید ثروتمند شدن و موفقیت در زندگی – ببخشید و ببخشید و ببخشید
اردیبهشت, ۱۳۹۶ بدون نظر سبک زندگی, موفقیت
خیلی از ماها ” بخشیدن پاداش است ” را شنیده ایم، سخنی کاملا درست است. ولی جنبه دیگر از بخشیدن نیز وجود دارد که بیشتر مردم نمی‎‌دانند. بخشیدن نیرویی است که نه تنها برای دیگران مفید است بلکه برای ...
ادامه مطلب
کلید ۱ – ۱۰۰ کلید ثروتمند شدن و موفقیت در زندگی – قدم اول را بردارید
اردیبهشت, ۱۳۹۶ بدون نظر سبک زندگی, موفقیت
اولین جمله ای که در اولین کتابم نوشتم را کاملا به یاد دارم ! به نظر میرسد زمان زیادی از آن میگذرد ، با اینحال اگر آن اولین جمله را نمی نوشتم ، کتاب اول ، دوم و کتاب ...
ادامه مطلب