اهمیت

9 درس کارآفرینی که در سیستم های آموزشی اهمیتی به آنها نمی دهند
ژوئن, 2017 بدون نظر انگیزشی, موفقیت
بیایید با هم روراست باشیم قرار نیست مدارس و دانشگاه ها از شما تاجرانی موفق بسازند، چون سیستم های آموزشی اصلا برای اینکه از شما یک کارآفرین خلق کنند طراحی نشدند و موفق شدن شما به خودتان بستگی دارد یعنی این خودتان هستید که باید برای طی کردن این مسیر ...
ادامه مطلب