به دنبال تغییر

ویدئو: به دنبال تغییر
سپتامبر, 2017 بدون نظر سبک زندگی
آمارها از مردم آمریکا نشان می دهد که بیشتر درآمد حاصل خرج هزینه هایی مانند انواع بیمه و پرداخت اشتراک برق و آب و دیگر چیزها میشود . این روند سالهاست که وجود دارد و جالب تر از همه این است که این روند رو به رشد است و ...
ادامه مطلب