دانسته

کلید 14 – 100 کلید ثروتمند شدن و موفقیت در زندگی – به جای “باورها” بر روی “دانسته ها” کار کنید
ژوئن, 2017 بدون نظر انگیزشی, سبک زندگی, موفقیت
شما معمولا چیزی را باور می کنید که کسی به شما آن را گفته باشد ( مثلا والدین، دوست، همکار، رییس … ). بیشتر تحت تاثیر بخش مثبت آنچه به شما گفته اند قرار گرفته اید. درنتیجه سیستم باور های شما به گونه ای خاص شکل گرفته است. مثلا ...
ادامه مطلب