قیمت

شما چه قیمتی را پیشنهاد میدید؟ استراتژی های قیمتی که می‌توانید مشتریان را جذب کنید
ژوئن, 2017 بدون نظر کسب و کار
زمانی که شما کسب و کار خودتن را راه اندازی کنید بنظر میرسد که همه چیز درست است و هیچ جای کار مشکلی نیست، تا زمانی که اولین مشتری شما تماس می‌گیرد و در ادامه، بحث به قیمتی که شما ارائه کردید میکشد.خب شاید هنوز نفهمیدید که دقیقا میخواهم ...
ادامه مطلب