نقد

6 نقدی که می‌تواند برای شما سازنده باشد
ژوئن, 2017 بدون نظر سبک زندگی, کسب و کار, موفقیت
ذات طبیعی ما انتقاد را دوست ندارد و برای همین است که ما از ستایش شدن تا ستودن بیشتر خوشمان می آید. اما بدانید همه نقد ها تخرب کننده نیستند بلکه نقد هایی هم وجود دارند که موفقیت شما را تضمین می‌کنند. . 1: انتقاد هایی که میتونه ارزش های ...
ادامه مطلب