پاسخگو

کلید 13 – 100 کلید ثروتمند شدن و موفقیت در زندگی – بیشتر پاسخگو باشید
ژوئن, 2017 بدون نظر سبک زندگی, موفقیت
بیشتر وقت ها ما کار و زندگی خود را در دو حالت روانی سپری می کنیم: حالت واکنشی و حالت پاسخگویی. حالت واکنشی حالتی تنش زا است. در این حالت احساس فشار عصبی می کنیم و در نتیجه آن قضاوت های عجولانه می کنیم. دوراندیشی خود را از دست ...
ادامه مطلب