کارت

ویدئو: بازی کارت ها
نوامبر, 2017 بدون نظر سبک زندگی, کسب و کار
از زمان روی کار آمدن کارت های اعتباری و افزایش خشم عمومی نسبت به اوضاع بد اقتصادی واشنگتن تصمیماتی برای خروج از این اوضاع گرفت.ما دراین مستند تصمیم گرفتیم که به بررسی وضعیت وام ها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی بپردازیم ولی باید بدانید که کارت های اعتباری ...
ادامه مطلب